HOME

Welkom op de site van de Klachtencommissie Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid

 

SKE-Nieuws

Het jaarverslag 2016 is uit! (Klik hier)

Omdat de Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector is komen te vervallen houden de klachtencommissies huisartsenzorg op te bestaan. Alleen de klachten die tot en met 31 december 2016 zijn binnen gekomen worden nu nog afgehandeld. In verband hiermee zal de Stichting (SKE R&ZHZ) nog slechts  functioneren tot 31 maart 2017.

Als zorgaanbieder dient U sinds 1 januari 2017 te voldoen aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op grond van deze wet dienen huisartsen en huisartsorganisaties te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Tevens moeten zij zich aansluiten bij een van de twee erkende landelijke geschilleninstanties.