HOME

Welkom op de site van de Klachtencommissie Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid.

Op deze site kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen over uw huisarts/zorgverlener, de huisartsenpost of uw gezondheidscentrum.

U bent niet tevreden over de medische behandeling die u heeft ondergaan of over de bejegening van de huisarts of van de assistente. U heeft naar uw mening, geen adequate hulp gekregen op de Huisartsenpost gedurende de waarneming of de bereikbaarheid was slecht.
Zorgverleners en zorginstellingen zijn wettelijk verplicht uw klacht volgens bepaalde regels te behandelen.
Bij de Klachtencommissie Eerstelijnszorg kunt u terecht als u een klacht wilt indienen. Alle benodigde informatie hierover kunt u op deze site vinden.

SKE-Nieuws

Wijziging klachtwet

De wetgeving ten aanzien van het afhandelen van klachten(de Wkcz) is per 1 januari 2017 gewijzigd.

Gevolgen voor zorgaanbieders...<Lees verder>

Mocht u informatie missen of tips hebben, dan kunt u deze via email info@klachteninfo-ske.nl aan ons melden.